Bokmärken

Bokmärken i Internet och webbsammanhang är en sparad länk till en viss webbsida eller webbplats. Länken sparas i ett länkbibliotek och det är en god idé att ordna dessa bokmärken i olika kategorier och eller ämnen.

Då man skapar ett bokmärke för en sida behöver man vare sig komma ihåg webbsidors adresser eller skriva in dem på nytt var gång man önskar besöka den, exempelvis en tidning på nätet.

 

Bokmärken är…
Bokmärken är helt enkelt lagrade snabblänkar till sidor för lättare åtkomst. Ungefär samma princip som ett bokmärke i en tryckt bok. Fast här kommer användaren åt dem från en meny i en webbläsare. I en del webbläsare kallas bokmärken för favoritsidor. De flesta webbläsare kommer i samband med installationen av dem, med en uppsättning standardbokmärken.

 

Olika webbläsare
Det finns olika webbläsare. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari med flera. Bokmärkeshanteringen ser olika ut i de olika webbläsarna. I regel kan man dock importera bokmärken från en webbläsare till en annan.

Social Bookmarking Abstract

Social Bookmarking Abstract

 

Bra att känna till
Det är bra att känna till att bokmärken som sparas i Google Chrome inte är detsamma som de som sparas i Google Bokmärken. Istället kan man använda sig av ett så kallat skriptbokmärke då man vill skapa bokmärken från Google Bokmärken i Google Chrome.

 

Ordna bokmärkena
Det är bra att ha för vana att ordna sina bokmärken i olika kategorier eller ämnen så att man lättare kan hitta dem. Det var ju tanken med bokmärkena att de ska vara snabblänkar till de webbsidor man önskar besöka. Enklast är att skapa olika mappar för de olika kategorierna eller ämnena. Till dessa kategorier kan man också skapa underkategorier. Till exempel kategori Bostad – en mapp. Underkategorier, var och en, en mapp: Målning & tapeter, Inredning & bohag, Försäkringar och Byggvaror, där man kan ha t.ex. Buildor.se som bokmärke. En del bokmärken, eller snarare länkar blir inaktuella. En god sak är att gå igenom sina bokmärken åtminstone en gång i halvåret och rensa ut de som inte längre finns kvar.