Förenkla verksamheten med digitala verktyg

I dagens företag används en lång rad olika digitala verktyg för att sköta alla möjliga aspekter inom verksamheten. Hit hör bokföring, marknadsföring och schemaläggning för att bara nämna några exempel. För att kunna kommunicera används också olika chattprogram och appar. Genom att digitalisera arbetsplatsen kan det dagliga arbetet förenklas samtidigt som de anställdas arbetsbörda minskar.

Hos omniaintranet.se kan ditt företag få hjälp med att skapa en bättre arbetsplats med digitala lösningar. Verksamheten får möjlighet till bättre internkommunikation och samarbete som anpassas efter behov. Med Omnia går det att skapa nya lösningar för att hitta, använda och dela kunskap inom organisationen, samtidigt som externa och interna applikationer kan integreras till enhetliga upplevelser.

Chattprogram

För att kunna kommunicera effektivt använder många företag sig idag av olika program för digital chatt och videokommunikation. Ett exempel på dessa är Zoom, en molnbaserad IT-plattform som kan användas för distansarbete, videokonferenser och mycket mer. Den populära videomötesplattformen har nu också börjat utveckla ännu bättre och bredare samarbetsverktyg, och med hjälp av Zoom Apps kan nu alla användare integrera runt femtio olika tredjepartsappar som kan visas vid Zoom-mötet.

Ett annat vanligt kommunikationsverktyg är Microsoft Teams, en plattform som Microsoft står bakom. Den ger möjlighet till chatt och videokonferenser för företag, fillagring och olika former av integration med appar. Teams har nu ersatt den tidigare plattformen Skype och Microsoft Classroom. Nyligen har också Microsofts välkända digitala assistent Clippy kommit tillbaka till Microsoft Teams, men nu i form av en bakgrund.

mIRC

En annan välkänd chattklient är mIRC som utvecklades av Khaled Mardam-Bey från Jordanien. Klienten kan användas med flera personer över Windows, och dess förkortning står för ”Internet Relay Chat”. Protokollet IRC används för kommunikation i realtid på internet. Klienten mIRC kan också användas med bokmärken när användaren är uppkopplad till mIRC;s server.

Med tiden har mIRC blivit mer populärt än IRC och används nu flitigt både av privata användare och företag. Det är enkelt att komma igång med klienten, vilket var syftet för utvecklaren Khaled Mardam-Bey. Han arbetade på mIRC medan han samtidigt var student vid Westminsters universitet i London och läste kognitionsvetenskap.