Google Chrome

Google Chrome är Googles egen webbläsare, och är den yngsta av alla webbläsare. Den första betaversionen för allmänheten släpptes i september 2008. Namnet ”Chrome” kommer sannolikt från den term som används i programmerarsammanhang som slang för en applikations grafiska användargränssnitt.

Chrome skiljer sig från andra webbläsare på det sättet att alla Googles produkter, som mejl (Gmail), ordbehandlare (Google Dokument) och kalender (Goodle Kalender) finns integrerade i webbläsaren. Andra webbläsare, som Firefox, har istället byggt på att användaren får lägga till applikationer själv, som inte finns med basutgåvan av webbläsaren. Tanken bakom Googles modell är att datorns operativsystem blir mindre viktigt i samband med att man kan få tillgång till de allra flesta funktioner man behöver via webbläsaren. En annan skillnad med Google Chrome, jämfört med andra webbläsare, är att flikhanteringen har förenklats och gjorts mer övergripande genom att hela den översta raden av webbläsarens gränssnitt dedicerats till flikarna.Google_Chrome_icon_(2011).svg

Chrome har en startsida som består av de åtta sidor som användaren har besökt mest. För att kunna sammanställa startsidan lagrar därför Chrome all information om sidor som besöks. Vill man undvika detta kan man använda den så kallade ”inkognito”-funktionen, som innebär att ingen historik och inga cookies lagras vid surfning. En annan funktion i Chrome är adressfältet, som har en automatisk igenkännare och av Google själva kallas ”omnibox”.

Att vara den yngsta webbläsaren på marknaden har både sina fördelar och sina nackdelar. Å ena sidan har Google som nämnt ovan haft möjlighet att utveckla funktioner och ett gränssnitt som andra webbläsare inte har. Å andra sidan var programmet drabbat av många buggar under sina första år på marknaden. Fortfarande 2010, två år efter att betaversionen hade släppts, visade en studie av säkerhetsföretaget Bit9 att Chrome var det buggigaste programmet det året. Undersökningen baserade sig på hur många sårbarheter varje program rapporterat. Chrome låg högst upp på listan, med 76 sårbarheter. De följdes av Apples webbläsare Safari, som hade 60 rapporterade sårbarheter.

Googles och Chromes position på marknaden växer dock ständigt, och Googles dominans som sökmotor är det få som bestrider idag. När man ska marknadsföra sig är det till exempel positionen i Googles sökresultat som är den viktigaste faktorn för att synas. Därför har tjänster som sökmotoroptimering, SEO, och SEO hosting utvecklats. Om du vill ha hjälp med det senare kan du vända dig till Internetvikings.com.