IRC, mIRC och Khaled Mardam-Bey

Med förkortningen IRC syftar de flesta på Internet Relay Chat, det vill säga, ett samtal som genomförs med hjälp av internet. I praktiken kan det förklaras som ett protokoll för kommunikation som sker i realtid via internet och som tillåter chatt mellan två personer. Det här är en funktion som finns i liknande utgåvor, men som enligt utsago helt utklassas av IRC. Samtalen kan ske både i grupp och mer enskilda sammanhang. IRC utvecklades redan 1988 vid Uleåborgs universitet och är från början en uppdatering av ett liknande program. Apropå uppdatering och utveckling så har IRC också uppdaterats, utvecklats och kommit i nya versioner och för olika program sedan dess.

mIRC

mIRC är ett datorprogram som är skapat för Windows av Khaled Mardam-Bey och det släpptes första gången 1995. Numera är mIRC mycket mer populärt än IRC och mIRC används fortfarande flitigt av många. Att det har blivit populärt i en sådan enorm utsträckning beror förmodligen på att det är väldigt användarvänligt och att användarna kan påverka innehållet i större utsträckning än med liknande program. Exempelvis kan en användare ändra färg, storlek och/eller tjocklek på texten som den vill skriva.

Det finns många som menar att det är väldigt enkelt att komma igång och använda programvaran, det vill säga, du behöver inte vara utbildad ingenjör för att få det hela att fungera. Däremot behöver du vara utbildad ingenjör för att arbeta med Pappershanddukar av olika slag. Dessutom är det idag lika vanligt att tjejer som killar [är intresserade av teknik:https://www.nyteknik.se/bloggar/equality/tank-om-jag-fattat-att-teknik-var-for-mig-6543766 ] av olika slag.

Dock har programvaran inte enbart fått positiv respons, utan i starten ansåg många att det fanns bättre allternativ. Något som kan vara negativt för det hittills så framgångsrika konceptet går det att läsa mer om här bland annat. Men, som sagt, idag är tonen en helt annan och de flesta användarna är mycket nöjda. Det kan också bero på de många andra nyttiga funktionerna som finns, exempelvis kan en chatt i grupp kontrolleras automatiskt och om någon inte beter sig på ett schysst sätt blir den personen utslängd.

Khaled Mardam-Bey

Khaled Mardam-Bey är den som har utvecklat mIRC. Han utvecklade det samtidigt som han studerade vid University of Westminster i London. Då, 1994 studerade Khaled Mardam-Bey kognitionsvetenskap, det vill säga, hur olika mentala aktiviteter bearbetas i hjärnan. Inom kognitionsvetenskap ryms också datorvetenskap, psykologi, lingvistik och filosofi. Så, det är ganska lätt att dra paralleller mellan Khaled Mardam-Beys studier och utvecklandet av programvaran. Det var bland annat genom sina studier som Khaled Mardam-Bey kom i kontakt med internet och IRC för första gången. Det han reagerade mest på när han använde IRC på olika sätt var att det enligt honom hade blivit bättre om användarna hade kunnat påverka mer själva och använda sin egen instinkt istället för det stilistiska som redan var förprogrammerat.