IRC

IRC ett chattprotokoll för Windows. IRC står för Internet Relay Chat.

Det handlar alltså om ett protokoll som gör det möjlig att kommunicera med text över internet och allt det sker i realtid. Kommunikationen sker mellan olika personer som kan befinna sig varsomhelst, på vitt skilda platser över världen.

 

Samtalen sker i kanaler
De här samtalen eller chattarna sker i kanaler där personer samlas. Det förekommer också så kallade queries som är privata konversationer mellan två personer.

Ett kanalnamn börjar oftast på # och anges vanligen på formen #kanalnamn på irc.server.org något som betyder att man ska ställa in sin klient, som man har installerat på sin dator, att använda IRC-servern irc.server.org. Därefter ska man välja vilken kanal man vill chatta på, exempelvis kanalen #kanalnamn. Hur detta går till i detalj beror på vilken klient man använder. I motsats till chatprogram som Msn Messenger samlas man i en kanal där alla kan chatta med all, medan man i andra typer av chatprogram behöver lägga till, adda, kontakter.

 

IRC skapades 1988
Det var Jarkko Oikarinen, vid Uleåborgs universitet, som år 1988 var den som skapade IRC.  Det han gjorde var att förbättra ett program som heter Talk för Unix.

Forum

Forum

 

IRC-klienter
En av dagens mest populära klienter är mIRC för Windows. Det finns fler som ChatZilla, IRCle, Irssi och X-Chat.

 

Bra att veta
Den som först kommer in i en tom kanal blir operatör, vilket ofta förkortas till op, för just den kanalen. Den som är operatör i en kanal har symbolen @ framför sitt namn. Med operatörsstatusen kommer befogenheten administrera kanalen genom att kasta ut personer eller bannlysa dem, liksom att tilldela andra att vara operatörer. Intressant nog förekommer det även en möjlighet att vara operatär men endast till hälften, så kallad half-op och då har den personen symbolen % vid sitt namn) och det finns även de som har voice, en röst som har symbolen + vid sitt namn.