Skillnaden mellan deep web och dark web

Deep web brukar ofta beskrivas som internets mörka baksida full av kriminalitet och skumrask. Och visst är det i någon mån så, men det är också till viss del en missuppfattning som vi återkommer till. Silk Road var hur som helst till exempel en berömd hemsida som det talades mycket om för några år sedan som huserade på just deep web. Där kunde man köpa droger och annat ungefär som om det vore vilken webbshop som helst. Men deep web är faktiskt inte bara internets mörka gränd, i teknisk mening består det av internetsidor som inte indexerats av sökmotorer som Google. Det betyder att det innefattar allt från register av olika slag till, ja, allt möjligt annat. Man har beräknat att deep web är flera tusen gånger större än den del av internet vi kan se när vi söker i sökmotorer (den del av internet som kallas för surface webb).

Deep web förväxlas alltså ofta med vad som kallas för dark web. Dark web är ett nätverk som i jämförelse med deep web är väldigt litet, men som av naturliga skäl kommit att uppmärksammas av flera orsaker. Bland anledningarna till att vi förväxlar de båda begreppen finns troligtvis det att båda namnen ger associationer till någonting hemligt och mystiskt. Tillkommer gör förstås också det faktum att det endast finns ett internet och att allt som finns däri, inkluderat dark web, delar samma plattform. Dark web är helt enkelt en del av det vi kallar för deep web, vilket i sin tur är en del av internet.

Det ”vanliga” internet, det där vi kan göra allt från att köpa prylar till att sälja fakturor, besöker man i en vanlig webbläsare. Dark web är å sin sida mer att likna vid ett slutet nätverk. För att besöka dark web krävs det att man använder sig av webbläsaren Tor browser, som låter en logga in på nätverket. Det har öppen källkod, loggar in på dark web och gör så att man kan surfa anonymt. Det här ger naturligtvis både bra och mindre bra konsekvenser.

Nu är dock inte dark web bara en plats för ondska. Det är också en del av nätet som möjliggör total anonymitet. Precis som alla forum som är helt anonyma så föder det både fördelar och nackdelar. Vid sidan av terrorism och annan kriminalitet fungerar dark web också som en mötesplats för människor som lever i samhällen som präglas av censur och diktatur. Det gör det möjligt för dem att dela videofilmer på övergrepp, samordna motstånd och mycket annat. En del samhällsdebattörer menar också att dark web föder innovationer inom sektorer som e-handel och mycket annat. Innovationer som med tiden gagnar hela samhället.